Onze doelen

Met het programma Tijd voor Krijt wordt gestreefd naar: 

· Extra aandacht voor het probleem van eenzaamheid en oplossingen die dit probleem kunnen tegengaan;
· Eenzaamheid onder ouderen tegengaan
· Op een vast moment in de week mensen met elkaar in contact brengen
· Meer beweging en vitaliteit voor ouderen 

· Uitbreiding van het aantal biljarttafels bij sportverenigingen en andere plekken om op deze manier een nieuwe doelgroep kennis te laten maken met biljarten;

· Het ontwikkelen van een laagdrempelige beweegaanpak waarin een mobiele biljarttafel de leidraad vormt. Een aanpak die eventuele beperkingen van een ‘echte’ biljarttafel (gewicht, ruimte) wegneemt op plekken waar juist biljarten een passend middel kan zijn maar waar nu geen biljarttafel kan staan; 

· Het aanstellen van ‘aanvoerders’ uit de doelgroep die op lokaal niveau de begeleiding en activiteiten kunnen verzorgen;
· Samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds binnen hun programma De Derde Helft; Samenwerking met lokale zorg en welzijnsinstanties;

· Erkenning van het project Tijd voor Krijt als bewezen interventie die met haar aanpak bijdraagt aan het tegengaan van eenzaamheid.

Waarde

Het thema komt steeds vaker terug: eenzaamheid. Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Met de toenemende vergrijzing in onze maatschappij, gecombineerd met een toenemende individualisering, voelen steeds meer mensen zich eenzaam.

Sociale activiteiten zoals biljarten kunnen helpen deze eenzaamheid terug te dringen of zelfs voor te zijn! Gezellig met elkaar om de tafel, competitief of juist recreatief: zeker voor veel ouderen is biljarten hier van grote waarde. Het laagdrempelig kunnen binnenstappen bij de biljartvereniging, sportkantine, buurthuis, het café of het zorgcentrum.

Biljarten helpt bovendien mentaal en fysiek fit te blijven, en is goed voor de coördinatie – allemaal zaken die juist bij ouderen onder druk komen te staan.

Binnen De Derde Helft creëren van ouderenvriendelijke verenigingen waarin biljarten een ideale activiteit is

Hiermee een belangrijk middel voor met name ouderen om scherp van geest te blijven. Deens en Engels onderzoek heeft aangetoond dat biljarten bijdraagt aan actievere, gezondere en gelukkigere ouderen.