Wat is Tijd voor Krijt

Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Het bestaat uit het plaatsen van een biljarttafel in een sportkantine en het organiseren van laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen.  

De kantine is bij uitstek de plek om mensen samen te brengen. Door in de kantine activiteiten te organiseren en spelaanbod aan te bieden worden veel mensen bereikt en betrokken. Het tafelbiljart van Tijd voor Krijt biedt een kantine meerwaarde en maximale flexibiliteit over de beschikbare ruimte. 

Als KNBB zij wij ons bewust van de belangrijke en positieve maatschappelijke rol die biljarten kan vervullen, zeker bij ouderen. Wij zetten het biljart actief in als middel om mensen bij elkaar te brengen! Immers, niet alleen is biljarten geweldig als sport of als spel. Maar zeker net zo belangrijk: als het kan helpen kwetsbare mensen net iets minder kwetsbaar te maken, of eenzame mensen net iets minder eenzaam, dan is dit iets waar vol op dient te worden ingezet! 

De KNBB zet zich dan ook maximaal in om het programma Tijd voor Krijt een positieve bijdrage te laten leveren aan ons gemeenschappelijke doel vanuit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. 

Elke organisatie die zich richt op eenzame ouderen kan ons benaderen. Denk aan voetbalkantine, buurthuis, school, zorginstelling, wijkcentrum  overal kan een biljart en dit programma bijdragen. En is er geen biljart aanwezig dan is er een Tijd voor Krijt mobiel biljart en materialen eenvoudig te bestellen.

Doel is dat uw activiteit gericht op eenzame ouderen wekelijks op een vast tijdstip plaatsvindt.

Meld uw activiteit bij ons aan zodat deze ook op de lijst met locaties komt!

Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan het ouderenvriendelijk maken van sportverenigingen in Nederland middels de programma’s OldStars en De Derde Helft. OldStars richt zich op activiteiten met een fysiek kenmerk en introduceert aangepaste spelvormen voor 55-plussers bij sportverenigingen, zoals walking sports. Met het programma De Derde Helft richt het Ouderenfonds zich op de sociale component van de sportvereniging.

Tijd voor Krijt heeft zich verbonden aan De Derde Helft waarmee samen wordt opgetrokken om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Meer info over de Derde Helft  kunt u  hier vinden.

Om aandacht onder de doelgroep voor het programma en uw activiteit te realiseren zijn er speciale Tijd voor Krijt biljartkrijtjes. 

Er zitten twee krijtjes in een doosje zodat er niet één maar meteen twee personen benaderd / uitgenodigd kunnen worden om te komen biljarten. 
En hiermee kan de ontvanger weer een krijtje weggeven aan een ander om het sociale karakter nog beter tot zijn recht te laten komen.